NEWSLETTER
BLOG
ARCHIVES
ENTRIES RSS
Stagis on facebook Stagis photo blog
CONTRIBUTORS
Director of PR and Communications
Director of PR and Communications
Project Coordinator
Project Coordinator
Project Coordinator
Project Coordinator
Executive Assistant
Project Coordinator
Project Coordinator
Project Coordinator
 
12.09.14
New Project Coordinator at Stagis

When helping organizations to develop succesful and authentic brands, the three main disciplins, that we work with here at Stagis, are communication, culture and design. To help our customers to see, live and express their authentic strengths, we are always looking for new talents. This Spring we have found Maria - the second of our two new young talents - who shall help us strenghten our Communications and PR efforts. Please welcome Maria Frimann Birch Nielsen, our new Project Coordinator.


Our new Project Coordinator Maria Frimann Birch Nielsen

In addition to the Stagis identity proces, and the methods which Nikolaj has developed in his book Den autentiske virksomhed, Maria will here at Stagis be working with coordinating communications- and branding projects to help even more organizations to become succesful and authentic. Maria will be working with both private and public clients and will also participate in coordinating Stagis’ large conference kommunebranding14, which takes place November 11 at Dansk Erhverv on Børsen here in Copenhagen.

Maria comes with a background as junior consultant at a PR Agency, from where she holds a great experience in working with Public Relations and marketing and in advising on organizational communication, both in a business-to-business and a business-to-consumer perspective. Maria studies Master of Science in Business Administration and Organizational Communication at Copenhagen Business School. Her main focus here is in PR and Marketing Campaigns.

We hope, that you will welcome Maria.

-

I foråret, hvor jagten var sat ind på at finde to nye kommunikationstalenter fandt vi frem til Maria Frimann Birch Nielsen, der som Project Coordinator nu også er en del af Stagis-teamet. Maria har arbejdet på et PR-bureau, hvor hun har rådgivet om og beskæftiget sig med disciplinerne PR, kommunikation og marketing. Når Maria ikke løser opgaver hos Stagis, læser hun PR og marketing på Cand.Merc.(Kom.)CBS. Vi håber, at I vil tage godt imod Maria!

05.09.14
Lejre gjorde visionen til virkelighed

“Vi vil være en kommune med kant”. Så klar var udmeldingen fra Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg i 2011, hvor Lejre Kommune satte ord på sin vision. Kursen mod at skabe et sundt samfund, et sundt miljø og en sund økonomi med økologien som vækstmotor var sat. Tre år senere er dét, der startede som et spirende potentiale, takket være en gennemgribende indsats med at få økologien ud i alle kroge af kommunen, blevet en realitet.

Lejre Kommune satte sig i 2011 for at blive kendt som Den økologiske kommune. Tre år efter har de slået positionen som hovedstadens økologiske forhave fast med syvtommersøm.

Lejre Kommune satte et mål om at gøre Lejre til en attraktiv kommune at bo og arbejde i, at producere kvalitetsfødevarer og at beskytte natur, klima og drikkevand. Og mens mange visioner aldrig formår at løfte sig fra det papir, de er skrevet på, har “Den økologiske kommune” rodfæstet sig i den midtsjællandske muld. Når projektet er lykkedes så godt, som tilfældet er, så skyldes det, at både borgere, landbruget og det øvrige erhvevsliv fra begyndelsen har engageret sig og været med til at drive den økologiske udvikling fremad. Og at man i Lejre Kommune har turde sætte en kurs og holde fast i den.


Lånehøns og nyttehaver drev væksten
Blandt kommunens borgere er der iværksat flere private øko-initiativer bl.a. fødevareforeningen Lejre Økologiske Fødevarefællesskab, en hønseholds-låneordning og økologiske havearrangementer.
Det lokale erhvervsliv har heller ikke været sene til at gribe projektet. Lejre Kommune har i dag det relativt højeste økologiareal i Region Sjælland, og i løbet af projektperioden er der i kommunen åbnet bl.a. en bager, et hønseri, et spisehus og et delikatessemarked – alle med en økologiske profil.

Tidlig involvering
Programleder i Lejre Kommune Tina Unger har netop haft fokus på, hvordan flest mulige i Lejre Kommune involveres i projektet:

“Vi har lagt mange kræfter i at invitere til at “Den økologiske kommune” skulle være en fælles agenda for alle i Lejre Kommune. Jeg er ikke i tvivl om, at tidlig involvering af borgere og erhvervsliv har været helt afgørende for projektets succes.

”Den økologiske tankegang bliver brugt som løftestang for både udvikling og vækst i kommunen. Lejre Kommunes borgmester, Mette Touborg, fortæller: “I Lejre Kommune fandtes et uudnyttet potentiale i at bruge økologi som vækstmotor for en langsigtet udvikling af vores samfund – vi valgte at udnytte potentialet.”

Tydelige resultater
Resultaterne er tydelige. For blot at nævne et par stykker er kommunens samlede fødevareindkøb gået fra at være 17% økologisk ved projektstart til nu at være 59% økologisk. Der er iværksat grøn kompetenceopbygning af kommunens virksomhedskonsulenter, skolelærere og pædagoger tilbydes naturkurser, og flere initiativer omkring omlægning af kommunale arealer til økologisk eller bæredygtig drift er i gang.

Inger Marie Vynne, kommunaldirektør i Lejre Kommune, spiller en væsentlig rolle i forhold til at give de politiske visioner og strategier liv, så de kan mærkes i dagligdagen af borgerne, erhvervslivet og i kommunens administration.

”Det handler om hele tiden at have fokus på muligheder frem for begrænsninger. For at mig at se er ”Den økologiske kommune” et eksempel på, hvordan en ambitiøs politisk vision kan bruges til at styrke en hel organisation i forhold til at blive bedre til tværgående samarbejde og have fokus på et fælles mål. Der findes ikke nogen nemme løsninger, når det handler om at skabe forandring. Det kræver at
man tør engagere sig fuldt og fast i at føre sin vision ud i livet.”

Mød de tre kommunale drivkræfter på Kommunebranding14
Kommunebranding14 kan du opleve Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg i selskab med kommunaldirektør Inger Marie Vynne og programleder Tina Unger. De tre har på hver deres måde bidraget til, at visionen om "Lejre - Den økologiske kommune" har fået liv blandt borgere, erhvervsliv og internt i den kommunale administration.

-

Back in 2011, The Municipality of Lejre managed to put its vision into words. This enabled a direction for creating a healthy community and environment and a economy with ecology as its main driver. Today, three years after, this great potential has become a reality.

The Municipality of Lejre sat a goal to make the municipality an attractive place to live and work and create an attractive place to produce high quality food products while protecting the nature and evironment. Three years later the Municipality of Lejre has succeeded to establish itself as “The Municipality of Ecology”. The only reason to this success is the high engagement from the citizens, the agriculture and the business community. Thanks to these, The Municipality of Lejre has succeeded in setting a direction and a goal and sticking to this.

19.08.14
New communication talent at stagis

When building brands and creating authentic corporate identities, communication is - besides culture and design - one of the three key disciplines here at Stagis. We are always looking for new talents and this Spring we have not only found one - but two - young talents to help strenghten our Communications and PR efforts. Please welcome Sigrid Ellegaard Foged who has just started as one of our two new Project Coordinators.


Our new Project Coordinator Sigrid Ellegaard Foged.

Sigrid will be working with the Stagis identity proces, and the methods which Nikolaj has developed in his book Den autentiske virksomhed.

With a background from Rambøll in Odense Sigrid has worked with background briefings and reports to use when participating in public procurements, and thus holds experience in conducting research on complex issues and conveying them to a broader audience. Sigrid studies Master of Arts, International Business Communication at University of Southern Denmark.

During the Fall Sigrid will be planning Stagis’ large conference Kommunebranding14.dk, which takes place November 11 at Dansk Erhverv www.danskerhverv.dk on Børsen here in Copenhagen. Her main responsibilities will be research on speakers and cases, PR activities and project coordination. When Sigrid is not working on Kommunebranding14, she will help both our private and public clients.  

We hope, that you will welcome Sigrid.

-

I foråret gik det løs med tests og samtaler med en række dygtige unge mennesker, for jagten var sat ind på at finde to nye kommunikationstalenter. Den ene, vi fandt frem til, er Sigrid Ellegaard Foged, som nu er en del af Stagis-holdet som Project Coordinator. Sigrid kommer fra et job hos Rambøll i Odense, hvor hun bl.a. har udarbejdet komplekse baggrundsnotater til brug for offentlige udbud. Sigrid læser Cand. Mag. i International Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet.  Vi håber, at I vil tage godt imod hende!

02.07.14
Have a great summer!

The Stagis office is closed for Summer holidays from July 14 - July 25 2014.

We are looking forward to work hard on all the authentic-strenghts-searching, convention-breaking, corporate-identity-building projects which awaits in August.

From all of us here at Stagis: Have a great Summer!Stagis holder sommerferielukket fra 14. juli til og med 25. juli 2014.

30.06.14
Fra vision til virkelighed – Kommunebranding14
11. november 2014

Kommunerne får praktisk og teoretisk hjælp fra verdens førende brand-eksperter i begyndelsen af november, når Stagis-teamet sammen med Dansk Erhverv og andre partnere igen i år holder konference om branding af byer og kommuner. Konferencen Kommunebranding14 bygger videre på sidste års succes og kommer til at byde på både forskere og praktikere fra Danmark og udlandet 11. november i Børsen i København.

Nikolaj Stagis and Wally Olins
Nikolaj Stagis, adm. direktør Stagis A/S og ordstyrer på Kommunebranding13 sammen med branding-legenden Wally Olins, som i en alder af 83 var hovednavn på sidste års konference. Wally Olins døde et halvt år senere, 14. april 2014. Konferencen blev således et af hans sidste store foredrag.

Sidste år bød konferencen på store udenlandske og danske navne som Wally Olins, Sebastian Zenker, Can Seng Ooi, Pekka Timonen og David Zahle. Selv havde jeg rollen som ordstyrer og fortalte om, hvordan man kan arbejde med at finde og definere kommunens autentiske styrker. Blandt de danske eksempler var Børnenes Hovedstad (Billund), Cold Hawaii (Klitmøller, Thisted Kommune) og Kolding Kommune, som qua deres nye vision fokuserer på brugen af designmetoder som deres særlige måde at udvikle sig på. Næsten 200 deltagere var mødt op og 49 kommuner var repræsenteret ved konferencen 30. oktober 2013. I vores evaluering i november 2013 svarede 77 % af deltagerne, at de ville deltage til næste år.

Sammen med teamet i Stagis har jeg overvejet, om vi skulle flytte konferencen til Fyn eller Jylland i år, men vi fik så gode tilbagemeldinger på valget af lokation i den historiske Børsbygning i København, at vi har valgt at afholde konferencen samme sted i år. Dansk Erhverv er igen i år partner ved konferencen og adm. direktør Jens Klarskov byder således igen de danske kommuner og andre interesserede velkommen i børssalen.

Programmet for årets branding-konference offentliggør vi i de kommende måneder frem mod konferencen. Hvor fokus sidste år var at finde og definere byen eller kommunens autentiske styrker, sætter vi i år fokus på implementering af kommunebrands. Hvordan bevæger man kommunen fra vision til virkelighed? Hordan får den politiske vision et liv hos borgere og erhvervsliv, sådan at visioner og strategiplaner også kommer til at gøre en forskel? Vi har allerede de første aftaler med udenlandske eksperter og vil løbende opdatere programmet frem mod 11. november.

Sammen med arrangør-teamet tør jeg godt love, at det bliver et rigtig spændende program med et bredt udvalg af talere og indslag. På baggrund af de input vi fik efter sidste konference, vil vi igen sørge for et mix af praktiske eksempler og teoretikere, ligesom vi lægger tid ind i programmet til at udveksle idéer med kolleger fra hele landet. Jeg håber du vil reservere datoen 11. november nu. Vi sender invitationer ud til samtlige kommuner midt i august. Du kan også holde dig orienteret her på bloggen eller holde øje med www.branding14.dk hvor vi offentliggør det nye website og konference-program i august.

Indtil programmet bliver offentliggjort, kan du se eller gense nogle af vores videoer fra sidste års konference. På stagis.dk ligger allerede videoer med højdepunkter fra Kommunebranding13, desuden uddrag af Wally Olins keynote-præsentation "Creating a differentiated brand" og mit eget foredrag "Find kommunens autentiske styrker".
Fra i dag kan du også opleve videoer med lederen af World Design Capital Helsinki, Pekka Timonen og place branding eksperten Can Seng Ooi, professor ved CBS. Jeg har selv haft stor fornøjelse af gensynet med de gode eksempler og håber du får lige så stor glæde af videoerne med brandingeksperterne. Vi lægger løbende flere videoer ud på www.stagis.dk og efter sommer på branding14.dk.Cities and regions will get practical and theoretical help from the Worlds leading brand experts in November when Stagis organises the next conference about municipality branding. The conference Kommunebranding14 ("MunicipalityBranding14") will build on last years success and feature both academic researchers and practitioners from Denmark and abroad. The conference will take place on November 11th 2014 in the old Stock Exchange, Børsen, in Copenhagen.
Picture above: Nikolaj Stagis, CEO of Stagis A/S and host at at Kommunebranding13 together with branding legend Wally Olins, who at an age of 83 was the keynote at last years conference. Wally Olins died six months later, April 14th 2014.

27.06.14
Master of Public Governance: Living the brand

Within the last 12 Months Stagis has been working very intensive with yet another master programme called Master of Public Governance, MPG, at Copenhagen Business School. This master programme is Denmark’s most flexible master for public leaders with more than 600 participants every year. But the flexibility wasn't that clear to begin with.

We conducted a large mapping exercise of MPG through interviews with program directors, researchers, participants, sponsors a.o. and it became clear that MPG holds unique strenghts within the following:

  1. Flexibility - you can plan and customize your master within your interests
  2. Current and present research-based knowledge of the public sector (cooperation between Copenhagen Business School and University of Copenhagen)
  3. Development of your personal leadership in the interaction between researchers and management consultants

Your plan. Your content. Your Leadership.
Above all MPG is the most flexible master programme in Denmark. The flexibility means that you can conduct your master in two years and up until six years. And you can plan the content of your master to fit your job and every day challenges. After a thorough analysis and development of strategy platform, we developed the following pay off for MPG: Din plan. Dit Indhold. Dit lederskab. (Your plan. Your content. Your Leadership.) Basically saying: It’s all about you. 

MPG Stagis

The pay off 'Your plan. Your content. Your Leadership.' (din plan. dit indhold. dit lederskab.) in one of the adds which we developed for MPG in order to show the flexibility of the master programme. The add says that the master programme offers you the 'more interesting way'.

Don't tell it - show it
The question was, how can we communicate MPG’s flexibility in time and content? The answer was obvious - show it, don’t tell it. As we recommend all clients: Live your brand in all that you do.

We created a new visual identity with Denmark’s national colour ‘red’ as the carrying element. Within the new visual identity we developed a campaign concept with elements focussing on the MPG's flexibility as being ‘the more interesting way’ (than just going straight from A to B). Here are two examples of illustrations :

MPG Stagis
MPG's flexibility offers ‘the more interesting way’ than just going straight from A to B.

Flexibility in shape, content and form
Furthermore we developed flexible campaign elements which were developed as small adjustable fillers, because they change in shape, content and form to drive traffic to the masterplanner and the new website.
MPG Stagis

Opposite messages e.g. 'Accounting & healing' (Revision & healing) explain the flexibility of the master programme MPG. You are able to get a master and still have a personal life.

The birth of the Masterplanner
One of the central things we recommended MPG was to create a brand new website, the home of all present and future customers - and with a very special feature: a web app which helps you create your personal Masterplan. Let your website visitors know straight away that you are the most flexible master programme targeting all public leaders in Denmark. And the fleksibelmaster.dk website was born!

MPG Stagis
We built a brand new website with a strong universe focusing on different MPG participant profiles in pictures and text – we wanted to show the faces and voices of MPG, which are all of Denmark’s public leaders. And we built in a special feature: The Masterplanner, a web app which makes it possible to plan your own personal master programme.
 
Here is your Masterplan
The central part of the website is the special web app with a drag and drop function which makes it possible to plan your master in a flexible way. The app – and the master programme – is flexible in both time (ie. do your master in 2 - 6 years) and you can chose and pick your own content.
MPG Stagis
Create your own Masterplan with the web app. Just drag and drop at fleksibelmaster.dk. And when you are done share your masterplan with your boss or perhaps your wife.

Endorsement based on research
We ‘sprinkled’ the website with testimonials, statistics and videos to endorse the master programme targetting both present and future participants and sponsors (the leaders who are granting the master).MPG Stagis
Leaders and participants quotes which tells you why you should have a MPG.

Driving traffic
Finally we developed a news letter to drive traffic to the new website. The newsletter has an editorial feel but keep the elements from the website.

MPG Stagis

Visit fleksibelmaster.dk, plan your own personal master and meet the other participants.
_

Master of Public Governance, MPG har som mange andre efteruddannelser brug for et stærkt brand. Og MPG har derfor været igennem en 12 måneders proces med fokus på at lære at se, leve og udtrykke sine autentiske styrker. MPG's styrker blev afdækket ved en større kortlægning i efteråret, og resultatet var: MPG indeholder særlige styrker i forhold til: Tidsmæssig og indholdsmæssig fleksibilitet, nuværende og aktuel forskning og personlig udvikling. MPG's payoff blev formuleret således: Din plan. Dit indhold. Dit lederskab. Og fleksibilitet blev valgt som en af de bærende styrker i opbygningen af MPG's brand. Derfor udtrykkes og leves fleksibiliteten i MPG's elementer. I deres nye website er indbygget en web widget, hvor man kan planlægge sin egen personlige master. I annoncekampagnerne optræder fleksible 'fillers', som ændres i form, placering og indhold. Det personlige lederskab er også fremhævet i websitets og nyhedsbrevets udseende og indhold, hvor du kan møde MPG-deltagerne.   

10.06.14
"Sensing one another"


The authentic identity of Varde is a blank area waiting to be discovered.


Back in April and May, we had the exciting and challenging task of conducting an ethnographic mapping of the cultural identity of the Municipality of Varde. The aim of the mapping - which was commissioned by the City Council as part of an extensive vision and branding process - was to identify the key strengths and potentials of the area.

The methods
Bringing notebooks, video cameras, tape recorders and a range of questions, my anthropological colleagues and I set out to conduct fieldwork in Varde. While we use a variety of methods when mapping places and organisation - e.g. desk research, statistical data - the most importants methods are anthropological. Visiting, observing and talking to local citizens from all walks of life gives nuanced and valuable insight into the values, perceptions and characteristics of a place.

The data
In Varde we gathered verbal, visual and physicial data material from all corners of the municipality. In total we visited and conducted in depth interviews with 45 citizens, among who were representatives of business (industry, tourism, farming), civic associations (cultural and sports), the municipal organization as well as “ordinary citizens” (youth, families and elders).


Young people consider Varde a “safe pocket”.

“A safe and compfortable pocket”

The anthropological approach makes it possible to craft a nuanced analysis of the identity of the municipality with a keen eye to common themes as well as differing positions. Many of the citizens we interview stress the value of living in a place where “everybody knows everybody”. Young people represents the municipality as a “safe and comfortable pocket” - a place where “nothing bad happens” - and as a secure social environment where they would be more than happy to have their (future) kids grow up.

“We fix it ourselves”

The feeling of living in a “safe pocket” is closely related to the history of Varde. Historically, the peasant and small farmers of the windy, sandy and scarcely populated coostal areas have been dependent on each other in order to make a living. Many citizens of Varde still value not being dependent on the state or municipality in their daily life. “Out here, we don’t sit and wait for someone from the municipality to come and fix things - we fix it ourselves”, I was explained. This autonomy, however, is only possible because of their close dependency on their local social relations.

Edith og Ruth "sanser om hinanden" i Varde
“Sensing” is important in Varde. See the video with Edith and Ruth, where they are explaining what 'sensing one another' means at the Stagis Youtube-channel.

"We sense one another”
In an interview with two elderly ladies, the quality of caring for, helping and looking after one another was captured in the phrase “vi sanser om hinanden” (“we sense one another”). According to the official conventions of Danish language, the phrase does not exist. But it does in Varde.

In the local understanding “at sanse” (“to sense”) implies taking care of the necessary practical and social responsibilities in daily life. Thus, you can “sense home” (i.e. washing clothes, baking bread, doing the garden) or you can “sense somebody” (i.e. helping your neighbour, looking after the grandchildren or keeping an eye on the old couple living across the street).

Why one phrase matters
The way in which two old ladies use a certain phrase might seem irrelevant for large scale political business such as formulating visions for the future. It is not, however. The fact that there exists a unique word to describe this kind of social caring (“sensing”) signals its importance for the cultural identity of Varde - and hints that this kind of social caring need to taken into account as an authentic strength when formulating strategic visions for the future. But often it requires an anthropological exploration to discover this.
 
The autenthic strengths of the Municipality of Varde
On basis of a structured analysis of the extensive data material gathered during fieldwork we defined the following qualities as the primary authentic strengths of the Municipality of Varde. These strengths constitute the building blocks from which an ambitious vision for the future fo the municipality can be crafted:

  • Safety and inner peace. A distinct feeling of security, safety and comfort is shared by many citizens in Varde. It is  associated with notions of “the good life” and of being present in the moment.  
  • Community and voluntarism. Their is a strong tradition for local level organisations based on voluntarism and mutual interdepedency. The world’s first dairy cooperative was established in Hjedding - situated in the middle of the Municipality - in 1882. Today different modes of cooperative organisation is used for village development projects.
  • The beautiful and rough coastal nature. The nature of Varde is special. It is rough, beautiful and unique. Historically, the citizens of Varde have used and shaped their natural surroundings - lakes have been drained to create fertile agricultural land, plantations planted to hinder sand drift. More recently Varde has been the scene of major nature restoration projects (Filsø, Varde Å, etc.)
  • Coastal tourism. With 4.5 mio. overnight stays a year, the Municipality of Varde is the second most visited municipality in Denmark - only surpassed by Copenhagen. Coastal tourism is a unique strenght with a huge potential for future development. New products and experiences - local food production, gastronomy and an even more active use of the natural environment as recreational ressource - could lead to year-round-tourism in the municipality.
  • Health and well-being. In general, the people of Varde are healthy and active. The municipality has good sports facilities and the average living age of the population is above the national average. The well-being of the citizens is closely connected to feelings of safety, inner peace and the close social relationships and networks in the local communities.

The full rapport of the mapping of the authentic identity of the Municipality of Varde can be accessed here.

Read about other Municipalities Stagis has helped to create strong brands here where we telle about our work in Kolding.

-

Antroprologi er en af de bedste metoder til at undersøge og gå på opdagelse. Denne gang lød opgaven på at afdække Varde Kommunes særlige styrker og potentialer. Derfor havde jeg i maj måned sammen med et par kollegaer fornøjelsen af at spendere en del uger i Varde Kommune. Perioden bød på både gode og overraskende oplevelser, ikke mindst da Ruth og Edith lærte mig om udtrykket 'at sanse om hinanden'. Se et minuts uddrag af mit interviem med dem på Stagis' Youtube kanal.
Ordvalget var på sin vis afgørende, da det siger meget om Varde Kommune. Her har man har sit helt eget udtryk for den omsorg, man er gode til at drage om hinanden. Men man er også særligt gode til en række andre ting, se hvad Varde Kommunes autentiske styrker er i rapporten her.

01.06.14
New Senior Project Manager to work with brands at Stagis

Trine Lundahl

After months of search we finally found the perfect match for Stagis: Meet Trine Lundahl, our new Senior Project Manager! We are looking forward to benefit from Trine's great insights in working with commercial campaigns with a FMCG, pharmaceutical and high-end brand focus.

Trine holds 25 years of experience and has - among many other things - worked as Senior Account Manager at Velux, at the advertizing agency Manipulation  - and latest she comes from the role of Nordic Marketing Director at L'Oreal.

At Stagis Trine will be responsible for managing large strategy and branding projects from A to Z and ensure high quality in all parts of our production activities from the development of websites, film production, brochures, POS materials and much more.

With Trine and our newest anthropologist Mikael on board the Stagis team is ready to work hard on all the authentic-strenghts-searching, convention-breaking, corporate-identity-building projects which awaits in August.

-

Velkommen til Trine Lundahl - Stagis' nye senior projektleder! Med 25 års erfaring fra bl.a. Velux, L'oréal og Manipulation kan Trine drive alle store som små branding- og strategiprojekter sikkert fra A til Z.  

20.05.14
Politicians as anthropologistsRecenently, I and the rest of the Stagis team have helped the City Council members of the Municipality of Varde to gain new perspectives on the authentic strengths of their own back yard. In an intense one-day workshop we trained the politicians in the theory and practice of anthropology before sending them out to conduct miniature fieldworks in different corners of their municipality.

Asking instead of answering
Open mindedness, curiosity and close attention to the small details of everyday practice characterize the anthropological approach. This approach somewhat conflicts with the mindset and conventional training of politicians. As professional experts in making their opinions heard, answering questions, drawing conclusions and making decisions it showed difficult - but all the more illuminating - for the City Council members to have to ask questions (instead of answering them), listening (instead of speaking) and exploring the opinions of others (instead of expressing their own).

After the morning training session, the local politicians - two and two and assisted by a member of the Stagis team - were sent out to different corners of the Municipality of Varde. Their mission was to interview local citizens and observe and take part in their daily activities.


Cupcakes with the Mayor
Together with our CEO, Nikolaj Stagis, the Mayor of Varde, Erik Buhl, visited a family who had just recently moved to the area. While making cup cakes with the mother of the family in their kitchen, they learned a lot about the experiences of newcomers to the municipality. Other City Council members set out to conduct fieldwork at a large scale egg producer, at a small goat cheese diary and with volunteers from the organization behind one of the major cultural events in Varde.Politicians in the kitchen

In the company of two City Council I visited a newly opened hotel funded by a small village community. We met the young hotel manager in the hotel kitchen. While he instructed us how to prepare the traditional Danish dish “hakkebøf med løg”, he shared in details his experience of starting a business based on quality, craftsmanship and the good will and support of the local community.

Being there
Most people feel a bit uncomfortable in conventional interview situations. Some do not like to be the center of attention, some are eager to perform well in the sense of giving “correct” answers (ie. the answers they suppose the interviewer wants to hear or answers that position them as professional and clever) and yet others do not feel they have any information of value to bring to the table. All of this all too easily leads to distorterted data of poor quality. An efficient way to avoid this is to spend time with people and partake in their daily routines.

According to my experience being, working and talking with people in their everyday environment is the most reliable way to get to know their values, experiences and how they perceive themselves and the place they live. As ‘anthropologists for a day’ City Council members learned that the citizens of Varde hold markedly different perceptions of the place they live, but also that they share a range of common traits and values.

In general, citizens of Varde value close social relations, are skilled at organising themselves locally and profit from the synergy this creates. They feel safe and at peace in their local communities, and they identify strongly with the natural landscape of the municipality which many use very actively.

Adding new tools to the political toolbox
Gaining a clear understanding of the strengths and potentials of a municipality is the first step if you wish to develop a succesful vision for its future development. As policy makers, City Council members are responsible for formulating and implementing strategic visions for the future. Anthropological methods offers a fruitful way to uncover the authentic strengths and potentials of places and organisations and therefore, adding anthropological skills to their political toolbox is a profitable investment.

Changes from within
If you want to create real change in an organisation - whether small or large, private or public - it is of extreme importance to have a thorough understanding of its culture, identity and values. But the authentic identity of an organisation are not restricted to the political and managerial level - and neither does it necessarily manifest itself most strongly there.

On the contrary, it is practiced, formed and lived in and through the everyday activities of members at all levels of the organisation. As anthropololgist at Stagis I am excited to help managers - whether politicians or CEOs - to revisit and understand their own organisations in a new light as a way to initiate healthy changes.

-

Varde Kommunes byråd og borgmester drog med os ud i Varde Kommune på jagt efter de guldklumper, som er unikke og autentiske for Varde. Målet er at Vardes særlige styrker og kendetegn skal hjælpe Varde Kommune med at få et stærkt brand - også uden for kommunegrænsen. Guldgravningen sendte blandt andet borgmesteren i køkkenet til cup cake bagning.

18.05.14
How to create synergy across communication platforms

Copenhagen Business School’s Master of Management Development, MMD, holds a very special strenght: ‘learning through relationships’. This means a.o. that MMD’s often come in pairs. This is reflected in the new visual identity which our team of graphic designers worked hard on this Fall.

Since the launch of the new visual identity in November the task has been to tell the story about MMD and their new pay off ‘Your develoment. The company's transformation' ('Din udvikling. Virksomhedens forvandling')- with a strong focus on the master programme’s five strenghts.


‘Learning through relationships’ - and Why MMD’s always come in pairs
One of our reccomendations for MMD was to use the unique feature ‘Learning through relationships’ as a central part of the branding effort. MMD participants are therefore displayed in pairs symbolizing the ‘reflexion partners’ which you as a participant at MMD follow throughout your master.

Morten Kaiser and Catrine Boel (meet them in this podcast and see the frontpage of the brochure below) are two MMD’s who have served as each others ‘reflexion partners’ as part of their MMD. This means that they have ‘swopped jobs’ among other things. They are just two of the profiles who have been telling the story of MMD in the communication efforts in different platforms.

Because synergy across all relevant platforms is key when creating a strong brand. This Spring we have conducted a wide range of communication acitivities for MMD which all reflects ‘Learning through relationships’ and - of course - the new visual identity with a strong focus on the ‘reflection partners’, and ‘MMD pairs’.

New interactive brochure reflecting ‘Learning through relationships’
We created a new brochure for the programme which reflects the new identity and the ‘learning thorugh relationships’. Morten and Catrine were perfect as a cover ‘reflexion pair’ - the great MMD energy between them just shines through. To tell the more complex story about the programme we created a range of podcasts, which was implemented in the brochure.
CBS MMD Stagis

CBS MMD Stagis

CBS MMD Stagis
Reflexion, learning through relationships and contextual learning is central at MMD.

Press coverage telling how job swops helps you ‘learn through relationships’

As described in our last newsletter PR plays a central part of building a brand, when you want to raise your reputation. PR can add credibility in a way that no other communication channel can do. 

For MMD this meant that we wanted to tell the more complex story about what you gain from your reflexion partner and the story behind why MMD uses experimental activities in the programme. What better way to do this than to tell the story through Børsen Executive, which hits the target group spot on.
CBS Stagis


CBS Stagis

CBS Stagis
Morten and Catrine telling how job swop helped develop their leaderships.

Podcasts, posters and graphics telling how to learn through relationsships

Last but not least we created web graphics, posters and new podcasts for MMD which uses the new visual identity (furthermore we have added the new visual look to the old 'Reflexion' podcasts).

The podcasts show different learning points from the master e.g, another ‘reflexion pair’ visitting the international conference for leaders called Academy of Management, AoM, another podcast tells the story of job swops and what you can expect from this experience and so on.
CBS Stagis

CBS Stagis
CBS Stagis


-

Vi har i dette forår hjulpet Master of Management Development med en række kommunikationsinitiativer, der fokuserer på MMD's styrkeposition inden for 'læring gennem relationer'. Det kan du se i MMD's nye, interaktive brochure, presseomtale i Børsen Executive og i en række nye podcasts, posters og web grafikker. Alle elementer fokuserer på MMD som den master, der gennem lederens egen udvikling forvandler virksomheder.